ارسال پیغام در واتساپ
امروز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
44385483
09909777085

لولا شیشه سکوریت

لولا پارتیشن مرونی ایتالیا
لولا پارتیشن مرونی ایتالیا
  1,180,000 تومان
کد کالا : LMF401
توضیحات بیشتر
لولا طرح مرونی استیل
لولا طرح مرونی استیل
  500,000 تومان
کد کالا : LMM401
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن عمودی داور
لولا پارتیشن عمودی داور
  450,000 تومان
کد کالا : LDN401M
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن عمودی مشکی داور
لولا پارتیشن عمودی مشکی داور
  480,000 تومان
کد کالا : LMD401M
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن افقی داور
لولا پارتیشن افقی داور
  450,000 تومان
کد کالا : LDN401
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن افقی مشکی داور
لولا پارتیشن افقی مشکی داور
  480,000 تومان
کد کالا : LMD401F
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن عمودی وارداتی
لولا پارتیشن عمودی وارداتی
  560,000 تومان
کد کالا : LAF401
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن مشکی وارداتی عمودی
لولا پارتیشن مشکی وارداتی عمودی
  580,000 تومان
کد کالا : LPF401
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن عمودی 017
لولا پارتیشن عمودی 017
  210,000 تومان
کد کالا :
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن افقی 017
لولا پارتیشن افقی 017
  250,000 تومان
کد کالا : LMO401
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن مشکی
لولا پارتیشن مشکی
  270,000 تومان
کد کالا : LBP401
توضیحات بیشتر
لولا پارتیشن طلایی
لولا پارتیشن طلایی
  690,000 تومان
کد کالا : LPG401
توضیحات بیشتر
ست لولا توکار درب فریم دار
ست لولا توکار درب فریم دار
  260,000 تومان
کد کالا : LVG001
توضیحات بیشتر
ست لولا اسپایدری
ست لولا اسپایدری
  1,400,000 تومان
کد کالا : LSS00
توضیحات بیشتر
101طرح آلمان پرشیا آینه ای
101طرح آلمان پرشیا آینه ای
  98,000 تومان
کد کالا : LPA101
توضیحات بیشتر
101طرح آلمان پرشیا طلایی
101طرح آلمان پرشیا طلایی
  115,000 تومان
کد کالا : LPG101
توضیحات بیشتر
لولا 101 پاسارگاد
لولا 101 پاسارگاد
  93,000 تومان
کد کالا : LPR101
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 101 طرح آلمان - آذر
لولا شیشه سکوریت 101 طرح آلمان - آذر
  80,000 تومان
کد کالا : LAA101
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 101 تهران یراق
لولا شیشه سکوریت 101 تهران یراق
  75,000 تومان
کد کالا : LTE101
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن 101 وارداتی - Speed
لولا شیشه نشکن 101 وارداتی - Speed
  185,000 تومان
کد کالا : LSM101
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال 101 هایدلی
لولا شیشه میرال 101 هایدلی
  185,000 تومان
کد کالا : LHM101
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 101 آیینه ای ایران یراق
لولا شیشه سکوریت 101 آیینه ای ایران یراق
  120,000 تومان
کد کالا : LIA101
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 102 طرح آلمان - پرشیا
لولا شیشه سکوریت 102 طرح آلمان - پرشیا
  98,000 تومان
کد کالا : LPA102
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال 102 طرح آلمان - پرشیا طلایی
لولا شیشه میرال 102 طرح آلمان - پرشیا طلایی
  115,000 تومان
کد کالا : LPG102
توضیحات بیشتر
لولا 102 پاسارگاد
لولا 102 پاسارگاد
  93,000 تومان
کد کالا : LPR102
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن 102 طرح آلمان - آذر آینه ای
لولا شیشه نشکن 102 طرح آلمان - آذر آینه ای
  80,000 تومان
کد کالا : LAA102
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن 102 تهران یراق
لولا شیشه نشکن 102 تهران یراق
  75,000 تومان
کد کالا : LTE102
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 102 وارداتی - Speed
لولا شیشه سکوریت 102 وارداتی - Speed
  185,000 تومان
کد کالا : LSM102
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 102 هایدلی
لولا شیشه سکوریت 102 هایدلی
  185,000 تومان
کد کالا : LHM102
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 102 آیینه ای ایران یراق
لولا شیشه سکوریت 102 آیینه ای ایران یراق
  120,000 تومان
کد کالا : LIA102
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن103 طرح آلمان - پرشیا آینه ای
لولا شیشه نشکن103 طرح آلمان - پرشیا آینه ای
  120,000 تومان
کد کالا : LPA103
توضیحات بیشتر
لولا 103 پاسارگاد
لولا 103 پاسارگاد
  115,000 تومان
کد کالا : LPR103
توضیحات بیشتر
لولا ششه میرال 103 طرح آلمان پرشیا طلایی
لولا ششه میرال 103 طرح آلمان پرشیا طلایی
  140,000 تومان
کد کالا : LPG103
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن 103 طرح آلمان - آذر آینه ای
لولا شیشه نشکن 103 طرح آلمان - آذر آینه ای
  90,000 تومان
کد کالا : LAA103
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال 103 آیینه ای ایران یراق
لولا شیشه میرال 103 آیینه ای ایران یراق
  130,000 تومان
کد کالا : LIA103
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 103 وارداتی Speed
لولا شیشه سکوریت 103 وارداتی Speed
  210,000 تومان
کد کالا : LSM103
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال 103 تهران یراق
لولا شیشه میرال 103 تهران یراق
  85,000 تومان
کد کالا : LTE103
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال 104 طرح آلمان - آذر آینه ای
لولا شیشه میرال 104 طرح آلمان - آذر آینه ای
  105,000 تومان
کد کالا : LAA104
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 104 طرح آلمان - پرشیا آینه ای
لولا شیشه سکوریت 104 طرح آلمان - پرشیا آینه ای
  135,000 تومان
کد کالا : LPA104
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال 104 وارداتی - speed
لولا شیشه میرال 104 وارداتی - speed
  250,000 تومان
کد کالا : LSM104
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن 104 تهران یراق
لولا شیشه نشکن 104 تهران یراق
  100,000 تومان
کد کالا : LTE104
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن 104 هایدلی
لولا شیشه نشکن 104 هایدلی
  250,000 تومان
کد کالا : LHM104
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن 104 آیینه ای ایران
لولا شیشه نشکن 104 آیینه ای ایران
  140,000 تومان
کد کالا : LIA104
توضیحات بیشتر
 لولا شیشه سکوریت شیشه به شیشه ایرانی
لولا شیشه سکوریت شیشه به شیشه ایرانی
  210,000 تومان
کد کالا : LXA301
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن شیشه به شیشه 90 درجه
لولا شیشه نشکن شیشه به شیشه 90 درجه
  400,000 تومان
کد کالا : LJM90
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال شیشه به شیشه وارداتی آینه ای منحنی
لولا شیشه میرال شیشه به شیشه وارداتی آینه ای منحنی
  420,000 تومان
کد کالا : LVA301C
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت شیشه به شیشه منحنیPIKO
لولا شیشه سکوریت شیشه به شیشه منحنیPIKO
  390,000 تومان
کد کالا : LKA301C
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال شیشه به شیشه منحنی طلاییPIKO
لولا شیشه میرال شیشه به شیشه منحنی طلاییPIKO
  490,000 تومان
کد کالا : LKG301C
توضیحات بیشتر
لولای شیشه میرال شیشه به شیشه M&P طلایی
لولای شیشه میرال شیشه به شیشه M&P طلایی
  490,000 تومان
کد کالا : LMG301
توضیحات بیشتر
لولا شیشه به شیشه مشکی
لولا شیشه به شیشه مشکی
  500,000 تومان
کد کالا : LDB301
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت شیشه به شیشه 135 درجه وارداتی
لولا شیشه سکوریت شیشه به شیشه 135 درجه وارداتی
  400,000 تومان
کد کالا : LVM135
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت شیشه به دیوار منحنی M&P
لولا شیشه سکوریت شیشه به دیوار منحنی M&P
  400,000 تومان
کد کالا : LMC401
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال شیشه به شیشه صاف M&P
لولا شیشه میرال شیشه به شیشه صاف M&P
  390,000 تومان
کد کالا : LMM301S
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت شیشه به دیوار صاف M&P
لولا شیشه سکوریت شیشه به دیوار صاف M&P
  400,000 تومان
کد کالا : LMM401
توضیحات بیشتر
لولا شیشه نشکن شیشه به دیوار طلایی PIKO
لولا شیشه نشکن شیشه به دیوار طلایی PIKO
  485,000 تومان
کد کالا : LKG401
توضیحات بیشتر
لولا شیشه به دیواراستیل NHN
لولا شیشه به دیواراستیل NHN
  670,000 تومان
کد کالا : LWN301
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال شیشه به دیوار وارداتی آینه ای منحنی
لولا شیشه میرال شیشه به دیوار وارداتی آینه ای منحنی
  430,000 تومان
کد کالا : LMA401C
توضیحات بیشتر
لولا شیشه به دیوار مشکی
لولا شیشه به دیوار مشکی
  530,000 تومان
کد کالا : LDB401
توضیحات بیشتر
لولا یخجالی
لولا یخجالی
  540,000 تومان
کد کالا : LYB401
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 217 بالا ایرانی طرح آلمان
لولا شیشه سکوریت 217 بالا ایرانی طرح آلمان
  15,000 تومان
کد کالا : LXM217U
توضیحات بیشتر
لولا شیشه سکوریت 217 پایین ایرانی طرح آلمان
لولا شیشه سکوریت 217 پایین ایرانی طرح آلمان
  30,000 تومان
کد کالا : LXM217D
توضیحات بیشتر
لولا شیشه میرال217 بالا وارداتی
لولا شیشه میرال217 بالا وارداتی
  45,000 تومان
کد کالا : LVM217U
توضیحات بیشتر

لولاهای درب استوپی

لولاهای درب استوپی انواع لولاهای طرح آلمان و طرح فرانسه را شامل می شود که خود به لولاهای 101 طرح آلمان و لولای 102 طرح آلمان و لولای 103 طرح آلمان و104 طرح آلمان و 101 طرح فرانسه و 102 طرح فرانسه و 103 طرح فرانسه و 104 طرح فرانسه و 217 بالا و 217 پایین و ست لولاهای توکار تقسیم می شوند لولاهای درب استوپی بر اساس نوع جاسازی که روی شیشه سکوریت تعبیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرند . این لولا ها دارای تنوع برند وارداتی و تولید داخل می باشند که مشخصات هر کدام به تفصیل در پیج مربوطه قابل مشاهده می باشد.

لولای حمامی

لولای حمامی اصطلاحا لولاهای شیشه به شیشه یا شیشه به دیوار را شامل می شوند که این نوع لولاها خود نیز دارای تنوع ایرانی و وارداتی می باشند که به دلیل استفاده از این لولاها در محیط های مرطوب این لولا ها از جنس آلیاژ ضد زنگ و یا استیل 304 می باشند ، همچنین لولای حمامی دارای رویه استیل طلایی بوده کث مناسب برای ست کردن با انواع یراق آلات طلایی می باشند.

لولای پارتیشن

از لولای پارتیشن برای اتصال درب شیشه ای به فریم یا اتصال درب شیشه ای به دیوار استفاده می شود. نمونه بی بدیل این نوع لولا ها لولای پارتیشن مرونی ایتالیایی می باشند که دارای ظاهری بسیار زیبا و ست خود دستگیره های مرونی می باشند.همچنین این نوع لولا ها دارای نمونه چینی بوده که از لحاظ کیفیت دارای کیفیتی مطلوب بوده و جنس آنها استیل مات می باشد.

قیمت لولا شیشه سکوریت

قیمت لولا شیشه سکوریت بسته به وارداتی یا تولید داخل بودن آنها متفاوت می باشند. قیمت لولا شیشه سکوریت داخلی نیز بسته به نوع لولا و متریال استفاده شده و آبکاری و یا روکش استیل بودن آنها متغیر می باشد. فروشگاه یراق جو مفتخر است که با نازل ترین قیمت ، بهترین یراق را در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار دهد.

اطلاعات تماس
دفتر مرکزی : تهران ، تهرانسر ، بلوار گلها ، بلوار یاس ، پلاک 20
تلفن مرکز تماس: 09909777085 /44385483-021
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه یراق جو می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح